Lens Nedir

Kontak lensler, kornea yüzeyine yerleştirilerek gözdeki kusurların tashihi veya bazı hastalıkların tedavisi için kullanılırlar. Refraksiyon ve optikle ilgili ilkeler gözlüklere benzer şekilde kontakt lenslere de uygulanır. Bunlar, miyopi ve hipermetropi derecesine göre kornea eğriliğini bir kontakt lensyüzeyi ile değiştirerek var olan kusuru düzeltirler.

Astigmatizmalarin çoğunlukla kornea ön yüzeyinin çarpıklığı sonucu oluşmasından dolayı ya sert kontak lenslerin kullanılması ya da özel olarak astigmatizm için üretilmiş yumuşak lenslerin kullanılması gerekir. Küçük numaralarda gözlük ve kontakt lens numaraları ayni iken, numara arttıkça miyopların gözlüğe göre daha küçük, hipermetropların ise daha büyük numaralı bir lens kullanmaları gerekir. Son yıllarda kontakt lens teknolojisi çok gelişmiştir. Lenslerin kullanımını kolaylaştıran ve kullanım süresini uzatan yeni tasarım ve materyaller geliştirilmiştir.

Şu an piyasada bulunan kontakt lensler farklı şekillerde gruplandırılabilirler:

·Üretildikleri maddelere göre
·Gözden çıkarılmadan kullanılabilinecekleri süreye göre
·Hangi sıklıkla kullanılıp değiştirilme sürelerine göre
·Kontakt lensin tasarımına göre